17218360_1456721804351750_6695939002825597609_o

Ảnh toàn cảnh trường mầm non HOS

Con đường cảm giác

Không gian lớp học

Phòng khoa học – “khu vườn bí mật”

Phòng cảm thụ nghệ thuật

Phòng thư viện áp mái

Sảnh thể chất

Hành lang lớp học

Khuôn viên quanh trường

Cơ sở vật chất HOS
Go to Top